Erken ergenliğin başında başlayan, güvensizlik ve şüphecilik işaretlerini izleyen aşağıdaki EN AZ 4 ya da daha fazla bulgunun görüldüğü kişilik yapısıdır.

-Gerekçesiz şekilde zarar görme, aldatılma veya kullanılma şüphesinde olma.

-Arkadaşlar ya da iş arkadaşlarının sadakati ya da güvenilirliği ile ilgili haksız şüpheler.

-Şüphecilik nedeniyle başkalarına güvenmede isteksizlik

-Başkalarının kendine karşı iyi davranışlarından gizli anlamlar çıkarma eğilimi.

-Algılanan hatalar için kin tutma.

-Kişilik ya da saygınlığına karşı algılanan saldırılara öfkeli tepkiler gösterme

-Eşin sadakatinden haksız yere şüphe duyma.