Aşağıdaki 9 belirtiden EN AZ 5’inin görülmesi gereklidir:

1)Terk edilmekten kaçınmak için çılgınca çaba gösterme

2)Gözünde aşırı büyütme ve yerin dibine sokma uçları arasında giden, tutarsız ve gergin kişiler arası ilişkiler

3)Kimlik karmaşası

4)Kendine kötülüğü dokunacak en az iki dürtüsellik (para harcama, cinsellik, madde kötüye kullanımı, güvensiz araç kullanma vb.)

5)Yineleyici intihar davranışları, girişimleri ya da göz korkutmalar

6)Duygulanımda tutarsızlık

7)Süreğen bir boşluk duygusu

8)Uygunsuz yoğun öfke, öfke denetiminde güçlük

9)Zorlanmayla ilişkili gelip geçici kuşkucu düşünceler ya da ağır çözülme belirtileri.