Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Uyguladığım başlıca psikolojik testler, aşağıda, genel bilgileriyle verilmiştir.

Catell 2-A Zeka Testi

7.5 yaşından büyük çocuklar ve ergenler için zeka testidir.

Catell 3-A Zeka Testi

Üniversite mezunu, genç-orta-ileri yetişkinler için kullanılan zeka testidir.

Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi

Projektif bir testtir. Çocuğun çizdiği insan resminden IQ puanının hesaplanabilmesinin yanında, bazı özel durumlarda çocuğun psikolojisine ilişkin bilgi verebilir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Okula başlayacak olan çocuklarda (5.5-6 yaş) hazır bulunuşluk düzeyinin ölçülerek gerekli önlemlerin alınabilmesini sağlar.

Bender Gestalt Görsel Algı Testi

5-12 yaş arasındaki çocuklarda görsel algı işlevselliğini değerlendirerek işlev bozukluğu, gerileme, beyin hasarı gibi sorunları tespit edebilmede kullanılır.

Agte Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Yenidoğandan 6 yaşına kadar olan çocukların normal gelişim gösterip göstermediğini, akranlarına göre gelişim geriliği olup olmadığını tespit etmek için kullanılır. Gelişimsel bozuklukların tedavisinde önlem ve planlama için büyük önem taşır.

Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi

Metropolitan okul olgunluğu testinde olduğu gibi, 5.5-6 yaşındaki çocukların görsel algı becerisinin değerlendirilmesi yoluyla okula başlamak için hazır olup olmadığını gösterir.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

2 yaşından ilk ergenliğe kadar olan çocuklarda alıcı dil becerisinin normal düzeyde olup olmadığını ortaya koyan, konuşma bozukluğu gibi iletişim bozukluklarında kullanılabilen bir araçtır.

Edwars Kişisel Tercih Envanteri

Geç ergenlik döneminde ya da daha büyük olan bireylere, ihtiyaç ve tercihlerinin önemini ortaya çıkarması adına kullanılan bir yöntemdir. Çoğunlukla kariyer danışmanlığında tercih edilir.

Rathus Atılganlık Envanteri

Genç-orta ve ileri yetişkinler için, davranışlarının atılganca olup olmadığını ortaya koyan bir ölçektir. Hayır diyemeyen, çekingen davranan, öfkesini nasıl ifade edeceğini bilemeyen vs. bireylerde çalışılması gereken konulara ışık tutar.

Hacettepe Kişilik Envanteri

14 yaşından büyük herkese uygulanan bu ölçek yoluyla, kişilik hakkında fikir sahibi olmak mümkündür.

Burdon Dikkat Testi

10 ile 20 yaş arasındaki bireylere uygulanabilen bu test dikkat düzeyini ölçmeye yarar. Dikkat eksikliği olduğu şüphelenen çocuklarda fikir almak için başvurulabilir.

Beier Cümle Tamamlama

8 yaş ve üstündeki bireylerde, kişilik özelliklerinin, duygularının veya bastırılmış istek ve düşüncelerinin hakkında bilgi almak için kullanılan, bir dize cümlenin tamamlanmasını içeren, psikoanalitik kökeni olan bir testtir.

Temel Yetenek Testleri

Zeka değil başarı testleridir. Çoğunlukla akademik ya da mesleki amaçlar için kullanılır. Çocuk ya da ergenin bazı akademik alanlardaki genel durumunu ortaya koyar.

Scl 90 Semptom Tarama Testi

17 yaşından büyük bireyler için, 8 farklı psikolojik belirti hakkında bir tarama yapan klinik amaçlarla kullanılan bir testtir.

Beck Depresyon Ölçeği

Ergenlik ve sonraki dönemlerde olan bireylerin, depresyon belirtileri gösterip göstermediğini ya da ne düzeyde gösterdiğini ortaya çıkarmak için kullanılır.

Daha detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.

Hemen Randevu Al