Obsesyonlar

*Tekrarlayıcı, girici, ısrarcı, istenmeyen düşünce, dürtü ve imgelerdir.

*Kişi bu düşünce, dürtü ve imgeleri görmezden gelmeye, bastırmaya veya etkisizleştirmeye çalışır.

 

Kompulsiyonlar

*Kişinin sıkıntısını azaltmak veya korkulan bir olayın yaşanmasını engellemek için yapmak zorunda hissettiği tekrarlayıcı davranışlar veya düşünsel eylemlerdir.

*Kişi tekrarlayıcı davranış veya düşünsel eylemleri obsesyonlara tepki olarak belirli ve katı kurallar doğrultusunda yapmak zorunda hisseder.

*Obsesyon ve kompulsiyonlar zaman alır (Örneğin, her gün en az birer saat) veya klinik olarak önemli ölçüde rahatsızlık uyandırır veya bireylerin gündelik hayatında ciddi işlev kaybına yol açar.