A. Öncelikle aşağıdakilerden her ikisi de olmalı, birey en az 3 ay boyunca haftada en az 1 kez yeme nöbetleri geçirmeli ve bundan sıkıntı duyuyor olmalıdır:

1. Benzer koşullarda, benzer sürede, çoğu bireyin yiyebileceğinden belirgin bir şekilde çok daha fazla yiyeceği tüketme

2. Bu nöbet sırasında yemek yemeyle ilgili denetimin kalktığı duyumunun olması

B. Sonrasında özellikle aşağıdakiler arasından EN AZ 3’ü gözlenmelidir.
1. Normalden çok daha hızlı yeme.
2. Rahatsızlık verecek düzeyde tokluk hissedene dek yemeye devam etme.
3. Aç değilken aşırı düzeylerde yeme.
4. Ne denli yediğinden utandığı için kendi başına yeme.
5. Daha sonra kendinden tiksinme, çökkünlük yaşama ya da büyük bir suçluluk
duyma.