1. Aşağıdakilerden biriyle ya da daha fazlasıyla gerçek veya göz korkutucu biçimde ölüm, ağır yaralanma ya da cinsel saldırıya uğramış olma, doğrudan bir olay yaşamış olma, başkalarının yaşadığı olaylara tanık olma, bir yakının ve ya arkadaşının başına bu olayların geldiğini öğrenme veya travmatik olayların rahatsız edici ayrıntılarıyla yineleyici biçimde ya da aşırı bir düzeyde karşı karşıya kalmayla kendini kendini gösteren bir bozukluktur.

2. Aşağıdaki istem dışı ve girici nitelikteki belirtilerden en az 1’i:

 • Yineleyici, istem dışı gelen ve sıkıntı yaratan travma anıları veya çocuklarda travma temalarının yer aldığı tekrarlayıcı oyunlar
 • Olaylar ile ilişkili tekrarlayıcı ve sıkıntı veren rüyalar
 • Kişinin travmatik olayları yeniden yaşıyormuş hissine kapılması veya davranması gibi dissosiyatif tepkiler (geçmişe dönüş, flashback). Çocuklarda oynanan oyunlarda travmanın yeniden canlandırılması.
 • Travmatik olayları simgeleyen ve çağrıştıran uyaranlarla karşılaşınca yoğun veya uzun süreli ruhsal sıkıntı yaşama.

3. Aşağıdaki kaçınma belirtilerinden en az 1’i:

 • Olayları simgeleyen, çağrıştıran içsel uyaranlardan (düşünce, duygu, anı) kaçınma
 • Olayları simgeleyen, çağrıştıran dışsal uyaranlardan (insanlar, yerler, nesneler, durumlar) kaçınma.

4. Aşağıda verilen bilişler ve duygudurumdaki olumsuz değişimlerden en az 2’si:

 • Travmatik olayların önemli bir bölümünü hatırlayamama
 • Kendisi, başkaları ve dünya ile ilgili abartılı ve tekrarlayıcı olumsuz inançlar veya beklentiler
 • Olaylar için abartılı ve tekrarlayıcı şekilde kendini veya başkalarını suçlama
 • Yineleyici olumsuz duygusal durum veya 7 yaşından küçük çocuklarda sıkça olumsuz duygular yaşanması
 • Önemli aktivitelere duyulan ilgide ya da katılımda belirgin bir ilgi azalması
 • Başkalarından kopma veya yabancılaşma duyguları veya 7 yaşından küçük çocuklarda sosyal içe çekilme
 • Sürekli bir biçimde olumlu duygular yaşayamama

5.Aşağıda verilen uyarılma ve tepki gösterme biçimlerindeki değişimlerden en az 2’si:

 • Saldırganlık, öfke patlamaları, kızgınlık
 • Sakınmaksızın davranmaveya kendine zarar verici davranışlarda bulunma
 • Her an tetikte olma
 • Abartılı irkilme tepkisi gösterme
 • Konsantrasyon sorunları
 • Uyku bozukluğu

6. Belirtiler travmatik olaydan sonra başlamıştır veya kötüleşmiştir ve 1 aydan daha uzun süreyle görülmektedir.

7. 7 yaşından küçük çocuklarda tanı için 1,2,5,6 ölçütleri karşılanmalıdır. 3 ve 4 kategorisinin herhangi birinde yalnızca 1 belirtinin karşılanması yeterlidir.