İstifçilik

Gerçek değerinden bağımsız olarak, kişinin sahip olduğu nesneleri, bunları saklaması gerektiğini düşünmesi ya da bunları elden çıkartmasının yaratacağı sıkıntı hissi nedeniyle, elden çıkarmakta ya da onlarla ilişkisini kesmekte sürekli olarak güçlük çekmesi ve söz konusu nesnelerin birikerek yaşam alanlarını kaplaması ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır.

Saç Yolma 

Kişinin, yineleyici olarak, azaltma ve durdurma girişimlerine rağmen, saç kaybı ile sonuçlanacak düzeyde, saçını koparması ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır.

Deri Yolma

Kişinin, yineleyici olarak, azaltma ve durdurma girişimlerine rağmen, deride tahribata yol açacak düzeyde, derisini yolması ile karakterize ruhsal bir rahatsızlıktır.