bireysel psikolojik danışmanlık

Bireysel Psikolojik Danışmanlık/Psikoterapi

Bireysel psikolojik danışmanlık; sizlerin, bazen kişisel/mesleki/eğitsel gelişiminiz için, bazen günlük yaşam sorunlarınızla daha iyi baş edebilmeniz için, bazen de patolojik düzeyde var olan psikolojik sorunlarınızdan kurtulmak için deneyebileceğiniz bir seçenektir. İsa Özgür Özer, almış olduğu lisans, master, doktora ve diğer sertifikasyon eğitimlerinin yetkinliğiyle; Rogerian (Hümanist) psikolojik danışma, Bilişsel Davranışçı Psikolojik Danışma, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma ve Sistemik Psikolojik Danışma yöntemlerini, sizlerin ihtiyaçlarına göre, sizlerin fikrini ve gönüllülüğünü alarak uygulamaktadır. Uygulanan tüm psikolojik danışma tekniklerinde Görüşmeler yüz yüze, 45 dakikadan az olmayacak, 60 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanır. Bu seansların ne sıklıkla, ne kadar süre devam edeceği, siz ve İsa Özgür Özer’in fikir alışverişi neticesinde şekillenebilir. Sadece Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma, 5 görüşmeyi geçmeyecek şekilde planlanır.

Rogerian Psikolojik Danışma

Rogerian psikolojik danışma, varoluşçu felsefe gibi insancıl yaklaşımların bir koludur ve 1940’lı yıllarda yönlendirici ve geleneksel psikoterapi yaklaşımına karşı olarak yönlendirici olmayan danışma adı altında Rogers tarafından geliştirilmiştir. Bugüne kadar, birçok problem alanının çözümünde etkililiği incelenmiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. En önemli gücü; ikna, öneri, tavsiye, çıkarımlar ya da başka bir otoriter tutum takınmadan, siz danışanlara, kendi hayatınızın uzmanları olmanızı teşvik etmesidir. En zayıf tarafı ise, bir ruh sağlığı uzmanına gittiklerinde analiz edilmeyi, hakkında yorumlar yapılmasını, çocukluğuna inilmesini, işe yarayacağı kesin tavsiyeler verilmesini bekleyen danışanların beklentilerini karşılayacak bir felsefesi yoktur.

Bilişsel Davranışçı Psikolojik Danışma

Bilişsel davranışçı psikolojik danışma; İki önemli gelişim kuramı davranışçılık ve bilişselcilik ekollerinin insan psikolojisi, kişiliği ve gelişimi hakkındaki varsayımlarının klinik ortamlarda uygulanmasıyla geliştirilmiş bir psikolojik danışmanlık modelidir. Özellikle depresyon ve kaygı bozukluklarının giderilmesinde etkili olduğunu gösteren hatırı sayılır miktarda araştırma yapılmıştır. En güçlü yönü siz danışanları, davranışlarınızda doğrudan değişiklik yapmaya teşvik ederek, gözle görülür bir ilerleme, somut bir çıktı sunabilmesidir. En zayıf yönü ise duyguları düşüncelerinden ağır basan danışanlarda bu yöntemle çalışmak, zorlayıcı olabilir.

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma

Çözüm odaklı psikolojik danışma; adı üzerinde, sadece çözüm üzerine konuşan ve kısa sürede belirgin bir değişim yaratmayı hedefleyen postmodern bir psikolojik danışma yöntemidir. Sorunların nedenlerini konuşmak, analiz etmek, çocukluğa inmek, çıkmak, sonra tekrar çocukluğa inmek ve sorununun doğasını anlamaya çalışmakla zaman kaybetmek yerine doğrudan çözümlerin ne olacağını konuşan ve her seans biraz daha ilerleme kaydetmeyi hedef alan bir doğası vardır. Uygulanması ekonomiktir. Hemen herkese hitap edebilen bir tarza sahiptir. En güçlü yönü siz danışanları, neyi istemediğinizi konuşmayı bırakıp neleri istediğiniz ve bunları nasıl elde edebileceğiniz üzerine konuşmaya teşvik etmesidir. En zayıf yönü ise travma, taciz, istismar, boşanma vs gibi nedenlerin yol açabileceği yoğun duygusal deneyime sahip olan danışanlarla çalışırken tek başına yeterli olmamasıdır.

Hemen Randevu Al