Erken ergenliğin başından itibaren birçok bağlamda aşağıdakilerden EN AZ 5 belirtinin gözlendiği kişilik yapısıdır.

-Kişinin kendini abartılı şekilde önemli görmesi

-Kişinin kendi başarısı, zekası ve güzelliği ile meşgul olması

-Özel olduğu ve sadece yüksek konumdaki insanlarca anlaşılabileceği inancı

-Aşırı derecede hayran olunma ihtiyacı

-Güçlü bir hak etme duygusu

-Başkalarından faydalanma eğilimi

-Empati yoksunluğu

-Başkalarını kıskanma

-Kibirli davranış ve tutumlar