Erken ergenliğin başından itibaren, kişiler arası kopma ve sınırlı duygusallık işaretlerini izleyen aşağıdaki EN AZ 4 belirtinin görüldüğü kişilik yapısıdır:

-Yakın ilişkileri istememe ya da bundan zevk alamama

-Neredeyse her zaman yalnızlığı, arkadaşlığa tercih etme

-Cinselliğe karşı ilginin çok az olması

-Zevk veren aktivitelerin çok az olması ya da olmaması

-Yakın arkadaş eksikliği

-Övgü ya da eleştiriye karşı aldırmazlık

-Tek düze duygulanım.