Çift ve Aile Terapisi

Çift ve Aile Terapisi

Çift ve aile terapisi, bireysel sorunların bile, sanıldığı kadar bireysel olmayabileceğinden hareketle geliştirilmiştir. Bazen sorunlar sanki bir kişiye aitmiş ve o kişinin psikolojik danışmaya gitmesi gerekiyormuş gibi gözükse de, çiftlerin ya da tüm ailenin, bu sorunun ortaya çıkmasında, sürmesinde ve çözülememesinde payı olabilir. Sorun, bir yerine iki veya daha fazla bireyin birbirleriyle olan etkileşiminde ise, çözüm de iki veya daha fazla kişinin etkileşiminde yatar.

Örneğin; hamilelik, sadece annenin geçtiği bir süreç değil, ailenin yeni bir yaşam dönemine girişidir. Örneğin; aile üyelerinden birinin ergenliğe girmesi, sadece ergenin kendini değil, bütün aileyi etkiler. Anne ve babanın birbirlerine karşı duydukları sevginin ve iletişimin doğasının, çocukların kişilik gelişimi üzerinde etkileri olabileceği açıktır. Bu açıdan bazen bireysel psikolojik sağlık, partnerle olan ilişkinin sağlığı ya da daha kapsamlı olarak partner-çocuk(lar)-partner ilişkisinin sağlığıyla doğru orantılı olabilmektedir.

Çift ve aile terapisi görüşmeleri, 60 dakikadan az, 75 dakikadan çok olmayacak şekilde planlanır. Bir arada yapılacak olan görüşmelere başlamadan önce tercihen, her danışan ile bireysel görüşmeler yapılır. Görüşmelerin ne sıklıkla, ne kadar süre yapılacağı uzmanın önerileri ve çiftin fikirlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Siz danışanların, çift terapisi veya aile terapisi hizmetinden yararlanmayı düşünebileceğiniz bazı olası problem alanları, aşağıda verilmiştir. Daha fazla bilgi almak için lütfen arayın.

Evlilik ve İlişki Problemleri

Sadakatsizlik, Aldatma, Aldatılma

Boşanma

Partnerler arasındaki İletişimsizlik, kopukluk, uzaklık

Aileye yeni bir üyenin katılması

Çocuklu ailelerde, çocukluk döneminde yaşanabilecek sorunlar

Çocuklu ailelerde, ergenlik döneminde yaşanabilecek sorunlar

Çocuklu ailelerde, çocukların eğitimleri ve kariyerleriyle ilgili yaşadıkları sorunlar (ör. sınav kaygısı, okul fobisi…)

Anne-Çocuk, baba-çocuk, anne-baba-çocuk, çocuk-kardeş vs. gibi aile üyeleri arasında yaşanan ilişkisel sorunlar

Çifti veya aileyi etkileyen bir hastalık, taşınma, ölüm gibi yaşam olaylarından geçmenin yaratabileceği sorunlar

Çocuk sahibi olamamanın yarattığı psikolojik etkiler

Çocuk sahibi olmaya zorlanmanın yarattığı psikolojik etkiler

İkinci evlilikte, öz ebeveyn-çocuk, üvey ebeveyn-çocuk, öz ebeveyn-çocuk-üvey ebeveyn arasında yaşanan ilişkisel sorunlar

Aile üyelerinden biri ya da birkaçında madde bağımlılığı/kumar bağımlılığı olması

Hemen Randevu Al